לא תוהו בראה, לשבת יצרה (ישעיה מה יח)

The world was only created,  so that klal yisroel should expand,  that means,  getting married,  to be able to continue building klal yisroel.

Haskamos

help us thrive